Hotline: 0988 699 268   Email:

Tranh Trừu Tượng (63)

MSP: TTT63
Tác giả:
Le Lotus bleu
Chất liệu:
Tranh Sơn Dầu
Kích thước:
Theo yêu cầu
Xuất Sứ:
Nước Ngoài
Giá:
Liên hệ
Đăng ký tư vấn Hotline 0988 699 268
Chi tiết sản phẩm
Thông tin tác giả
With 10 years of experience, Le Lotus Bleu's paintings always bring customer satisfaction.
Thông tin tác giả

Sản phẩm cùng tác giả

Mau Don (2)

Mau Don (2)

MSP: TH08
Chuyên mục: Tranh Hoa
Kích thước: Theo yêu cầu
Phong cảnh ấn tượng (12)

Phong cảnh ấn tượng (12)

MSP: PCAT22
Chuyên mục: Tranh Phong Cảnh Ấn Tượng
Kích thước: Theo yêu cầu
Phong cảnh ấn tượng (49)

Phong cảnh ấn tượng (49)

MSP: PCAT49
Chuyên mục: Tranh Phong Cảnh Ấn Tượng
Kích thước: Theo yêu cầu
Romatic D (23)

Romatic D (23)

MSP: TD16
Chuyên mục: Tranh Dọc
Kích thước: Theo yêu cầu
Abstract landscape N-To  (6)

Abstract landscape N-To (6)

MSP: PCAT06
Chuyên mục: Tranh Phong Cảnh Ấn Tượng
Kích thước: Theo yêu cầu
Chim (3)

Chim (3)

MSP: TC03
Chuyên mục: Tranh Chim
Kích thước: Theo yêu cầu
Tranh Trừu Tượng (77)

Tranh Trừu Tượng (77)

MSP: TTT77
Chuyên mục: Tranh Trừu Tượng
Kích thước: Theo yêu cầu
1-rio-Ilya Ostrouhov - River at Midday 1892

1-rio-Ilya Ostrouhov - River at Midday 1892

MSP: PCNN01
Chuyên mục: Tranh Phong Cảnh Nhẹ Nhàng
Kích thước: Theo yêu cầu
Still life N (30)

Still life N (30)

MSP: TN16
Chuyên mục: Tranh Ngang
Kích thước: Theo yêu cầu
Red leaf season

Red leaf season

MSP: PCNN08
Chuyên mục: Tranh Phong Cảnh Nhẹ Nhàng
Kích thước: Theo yêu cầu
The Light B

The Light B

MSP: TTT09
Chuyên mục: Tranh Trừu Tượng
Kích thước: Theo yêu cầu
Mau Don (33)

Mau Don (33)

MSP: TH33
Chuyên mục: Tranh Hoa
Kích thước: Theo yêu cầu
Mau Don (3)

Mau Don (3)

MSP: TH09
Chuyên mục: Tranh Hoa
Kích thước: Theo yêu cầu
Tranh Trừu Tượng (57)

Tranh Trừu Tượng (57)

MSP: TTT57
Chuyên mục: Tranh Trừu Tượng
Kích thước: Theo yêu cầu
Phong cảnh ấn tượng (57)

Phong cảnh ấn tượng (57)

MSP: PCAT57
Chuyên mục: Tranh Phong Cảnh Ấn Tượng
Kích thước: Theo yêu cầu
Tung Hac (5)

Tung Hac (5)

MSP: TTH05
Chuyên mục: Tranh Tùng Hạc
Kích thước: Theo yêu cầu
Abstract group (45)

Abstract group (45)

MSP: TB30
Chuyên mục: Tranh Bộ
Kích thước: Theo yêu cầu
Chim (1)

Chim (1)

MSP: TC01
Chuyên mục: Tranh Chim
Kích thước: Theo yêu cầu
Romatic (19)

Romatic (19)

MSP: TN44
Chuyên mục: Tranh Ngang
Kích thước: Theo yêu cầu
Phong cảnh nhẹ nhàng (3)

Phong cảnh nhẹ nhàng (3)

MSP: PCNN14
Chuyên mục: Tranh Phong Cảnh Nhẹ Nhàng
Kích thước: Theo yêu cầu
Tranh Trừu Tượng (81)

Tranh Trừu Tượng (81)

MSP: TTT81
Chuyên mục: Tranh Trừu Tượng
Kích thước: Theo yêu cầu
Lang que (11)

Lang que (11)

MSP: TLQ03
Chuyên mục: Tranh Làng Quê
Kích thước: Theo yêu cầu
Hanoi (3)

Hanoi (3)

MSP: TPC11
Chuyên mục: Tranh Phố Cổ
Kích thước: Theo yêu cầu
Hoa sen (12)

Hoa sen (12)

MSP: HS12
Chuyên mục: Tranh Hoa Sen
Kích thước: Theo yêu cầu
Abstract group (55)

Abstract group (55)

MSP: TB40
Chuyên mục: Tranh Bộ
Kích thước: Theo yêu cầu
Fruit (8)

Fruit (8)

MSP: TD08
Chuyên mục: Tranh Dọc
Kích thước: Theo yêu cầu
Tung Hac (7)

Tung Hac (7)

MSP: TTH07
Chuyên mục: Tranh Tùng Hạc
Kích thước: Theo yêu cầu
Tinh vat (10)

Tinh vat (10)

MSP: TD10
Chuyên mục: Tranh Dọc
Kích thước: Theo yêu cầu
Tranh Trừu Tượng (107)

Tranh Trừu Tượng (107)

MSP: TTT107
Chuyên mục: Tranh Trừu Tượng
Kích thước: Theo yêu cầu
Tranh Trừu Tượng (29)

Tranh Trừu Tượng (29)

MSP: TTT29
Chuyên mục: Tranh Trừu Tượng
Kích thước: Theo yêu cầu
Romatic (61)

Romatic (61)

MSP: TN49
Chuyên mục: Tranh Ngang
Kích thước: Theo yêu cầu
Song nuoc (13)

Song nuoc (13)

MSP: TSN13
Chuyên mục: Tranh Sông Nước
Kích thước: Theo yêu cầu
Tranh Trừu Tượng (63)

Tranh Trừu Tượng (63)

MSP: TTT63
Chuyên mục: Tranh Trừu Tượng
Kích thước: Theo yêu cầu
Tranh Phat (4)

Tranh Phat (4)

MSP: TP04
Chuyên mục: Tranh Phật
Kích thước: Theo yêu cầu
Composite square

Composite square

MSP: TTT05
Chuyên mục: Tranh Trừu Tượng
Kích thước: Theo yêu cầu
Song nuoc (10)

Song nuoc (10)

MSP: TSN10
Chuyên mục: Tranh Sông Nước
Kích thước: Theo yêu cầu
Phong cảnh ấn tượng (11)

Phong cảnh ấn tượng (11)

MSP: PCAT21
Chuyên mục: Tranh Phong Cảnh Ấn Tượng
Kích thước: Theo yêu cầu
Still life N (50)

Still life N (50)

MSP: TN32
Chuyên mục: Tranh Ngang
Kích thước: Theo yêu cầu
Tranh Trừu Tượng (85)

Tranh Trừu Tượng (85)

MSP: TTT85
Chuyên mục: Tranh Trừu Tượng
Kích thước: Theo yêu cầu
Mau Don (37)

Mau Don (37)

MSP: TH37
Chuyên mục: Tranh Hoa
Kích thước: Theo yêu cầu
Romatic D (2)

Romatic D (2)

MSP: TD12
Chuyên mục: Tranh Dọc
Kích thước: Theo yêu cầu
Fruit (5)

Fruit (5)

MSP: TD05
Chuyên mục: Tranh Dọc
Kích thước: Theo yêu cầu
Abstract landscape N-To  (8)

Abstract landscape N-To (8)

MSP: PCAT08
Chuyên mục: Tranh Phong Cảnh Ấn Tượng
Kích thước: Theo yêu cầu
Phong cảnh nhẹ nhàng (5)

Phong cảnh nhẹ nhàng (5)

MSP: PCNN16
Chuyên mục: Tranh Phong Cảnh Nhẹ Nhàng
Kích thước: Theo yêu cầu
Hoa sen (10)

Hoa sen (10)

MSP: HS10
Chuyên mục: Việt Nam
Kích thước: Theo yêu cầu
Hoa sen (10)

Hoa sen (10)

MSP: HS10
Chuyên mục: Việt Nam
Kích thước: Theo yêu cầu
Tu quy (2)

Tu quy (2)

MSP: TTQ02
Chuyên mục: Tranh Tứ Quý
Kích thước: Theo yêu cầu
Still life N (64)

Still life N (64)

MSP: TN43
Chuyên mục: Tranh Ngang
Kích thước: Theo yêu cầu
Hang Thiec

Hang Thiec

MSP: TPC08
Chuyên mục: Tranh Phố Cổ
Kích thước: Theo yêu cầu
Tranh Trừu Tượng (100)

Tranh Trừu Tượng (100)

MSP: TTT100
Chuyên mục: Tranh Trừu Tượng
Kích thước: Theo yêu cầu
Flower Blossom Park

Flower Blossom Park

MSP: TPH06
Chuyên mục: Tranh Phố Hoa
Kích thước: Theo yêu cầu
Still life V (26)

Still life V (26)

MSP: TV19
Chuyên mục: Tranh Vuông
Kích thước: Theo yêu cầu
Abstract landscape N-To  (3)

Abstract landscape N-To (3)

MSP: PCAT03
Chuyên mục: Tranh Phong Cảnh Ấn Tượng
Kích thước: Theo yêu cầu
Tranh Trừu Tượng (82)

Tranh Trừu Tượng (82)

MSP: TTT82
Chuyên mục: Tranh Trừu Tượng
Kích thước: Theo yêu cầu
Abstract group (17)

Abstract group (17)

MSP: TB09
Chuyên mục: Tranh Bộ
Kích thước: Theo yêu cầu
Tinh vat (13)

Tinh vat (13)

MSP: TD13
Chuyên mục: Tranh Dọc
Kích thước: Theo yêu cầu
 Romantic D (16)

Romantic D (16)

MSP: TD08
Chuyên mục: Tranh Dọc
Kích thước: Theo yêu cầu
Mau Don (17)

Mau Don (17)

MSP: TH16
Chuyên mục: Tranh Hoa
Kích thước: Theo yêu cầu
Mau Don (35)

Mau Don (35)

MSP: TH35
Chuyên mục: Tranh Hoa
Kích thước: Theo yêu cầu
Still life N (62)

Still life N (62)

MSP: TN41
Chuyên mục: Tranh Ngang
Kích thước: Theo yêu cầu
Lang que (19)

Lang que (19)

MSP: TLQ11
Chuyên mục: Tranh Làng Quê
Kích thước: Theo yêu cầu
Hoa sen (10)

Hoa sen (10)

MSP: HS10
Chuyên mục: Việt Nam
Kích thước: Theo yêu cầu
Tranh trừu tượng (15)

Tranh trừu tượng (15)

MSP: TTT15
Chuyên mục: Tranh Trừu Tượng
Kích thước: Theo yêu cầu
Tranh Trừu Tượng (105)

Tranh Trừu Tượng (105)

MSP: TTT105
Chuyên mục: Tranh Trừu Tượng
Kích thước: Theo yêu cầu
Ca (5)

Ca (5)

MSP: TC18
Chuyên mục: Tranh Cá
Kích thước: Theo yêu cầu
Tranh trừu tượng (12)

Tranh trừu tượng (12)

MSP: TTT12
Chuyên mục: Tranh Trừu Tượng
Kích thước: Theo yêu cầu
Tranh Trừu Tượng (72)

Tranh Trừu Tượng (72)

MSP: TTT72
Chuyên mục: Tranh Trừu Tượng
Kích thước: Theo yêu cầu
Tranh Trừu Tượng (38)

Tranh Trừu Tượng (38)

MSP: TTT38
Chuyên mục: Tranh Trừu Tượng
Kích thước: Theo yêu cầu
Abstract group (15)

Abstract group (15)

MSP: TB07
Chuyên mục: Tranh Bộ
Kích thước: Theo yêu cầu
Song nuoc (21)

Song nuoc (21)

MSP: TSN21
Chuyên mục: Tranh Sông Nước
Kích thước: Theo yêu cầu
Tinh vat (15)

Tinh vat (15)

MSP: TD15
Chuyên mục: Tranh Dọc
Kích thước: Theo yêu cầu
Phong cảnh nhẹ nhàng (19)

Phong cảnh nhẹ nhàng (19)

MSP: PCNN19
Chuyên mục: Tranh Phong Cảnh Nhẹ Nhàng
Kích thước: Theo yêu cầu
Ca (14)

Ca (14)

MSP: TC06
Chuyên mục: Tranh Cá
Kích thước: Theo yêu cầu
Cánh đồng lúa mỳ

Cánh đồng lúa mỳ

MSP: CDLM01
Chuyên mục: Tranh Có Sẵn
Kích thước: 40 x 50
Tranh Trừu Tượng (104)

Tranh Trừu Tượng (104)

MSP: TTT104
Chuyên mục: Tranh Trừu Tượng
Kích thước: Theo yêu cầu
Abstract group (8)

Abstract group (8)

MSP: TB43
Chuyên mục: Tranh Bộ
Kích thước: Theo yêu cầu
Abstract group (26)

Abstract group (26)

MSP: TB18
Chuyên mục: Tranh Bộ
Kích thước: Theo yêu cầu
Romatic D (20)

Romatic D (20)

MSP: TD13
Chuyên mục: Tranh Dọc
Kích thước: Theo yêu cầu
Calm Fishing Village

Calm Fishing Village

MSP: TPH03
Chuyên mục: Tranh Phố Hoa
Kích thước: Theo yêu cầu
Abstract group (5)

Abstract group (5)

MSP: TB34
Chuyên mục: Tranh Bộ
Kích thước: Theo yêu cầu
Romatic D (32)

Romatic D (32)

MSP: TD26
Chuyên mục: Tranh Dọc
Kích thước: Theo yêu cầu
Phong cảnh nhẹ nhàng (20)

Phong cảnh nhẹ nhàng (20)

MSP: PCNN20
Chuyên mục: Tranh Phong Cảnh Nhẹ Nhàng
Kích thước: Theo yêu cầu
Romatic D (33)

Romatic D (33)

MSP: TD27
Chuyên mục: Tranh Dọc
Kích thước: Theo yêu cầu
Romatic (31)

Romatic (31)

MSP: TN24
Chuyên mục: Tranh Ngang
Kích thước: Theo yêu cầu
Softness

Softness

MSP: TTT10
Chuyên mục: Tranh Trừu Tượng
Kích thước: Theo yêu cầu
Ca (23)

Ca (23)

MSP: TC23
Chuyên mục: Tranh Cá
Kích thước: Theo yêu cầu
Song nuoc (11)

Song nuoc (11)

MSP: TSN11
Chuyên mục: Tranh Sông Nước
Kích thước: Theo yêu cầu
The trail

The trail

MSP: PCNN05
Chuyên mục: Tranh Phong Cảnh Nhẹ Nhàng
Kích thước: Theo yêu cầu
Mau Don (14)

Mau Don (14)

MSP: TH13
Chuyên mục: Tranh Hoa
Kích thước: Theo yêu cầu
Romatic D (38)

Romatic D (38)

MSP: TD32
Chuyên mục: Tranh Dọc
Kích thước: Theo yêu cầu
Abstract group (38)

Abstract group (38)

MSP: TB27
Chuyên mục: Tranh Bộ
Kích thước: Theo yêu cầu
Tung Hac (3)

Tung Hac (3)

MSP: TTH03
Chuyên mục: Tranh Tùng Hạc
Kích thước: Theo yêu cầu
Still life N (3)

Still life N (3)

MSP: TN15
Chuyên mục: Tranh Ngang
Kích thước: Theo yêu cầu