Tranh Sáng Tác
Hotline: 0988 699 268   Email:

Tranh Sáng Tác

List tranh tự sáng tác của Le Lotus Blue
Tranh sơn dầu cỏ ba lá

Tranh sơn dầu cỏ ba lá

MSP: CS90
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 75 x 55
5,000,000 đ
Tranh sơn dầu chân dung cô gái

Tranh sơn dầu chân dung cô gái

MSP: CS15
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 77cm x 58cm
4,000,000 đ
Tranh sáng tác hoa sen

Tranh sáng tác hoa sen

MSP: CS16
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 84cm x 68cm
20,000,000 đ
Tranh sơn dầu cây đa cổng làng

Tranh sơn dầu cây đa cổng làng

MSP: CS72
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 130cm x 80cm
4,500,000 đ
Tranh sơn dầu hoa quả

Tranh sơn dầu hoa quả

MSP: CS73
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 70cm x 90cm
2,500,000 đ