Tranh Hoa
Hotline: 0988 699 268   Email:

Tranh Hoa

Hòa mình với thiên nhiên trong một căn phòng đầy nghệ thuật.
Tranh sơn dầu về cánh đồng hoa mặt trời

Tranh sơn dầu về cánh đồng hoa mặt trời

MSP: CS08
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 1m x 70
3,000,000 VND
Tranh sơn dầu bình hoa

Tranh sơn dầu bình hoa

MSP: CS17
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 90 x 70
2,800,000 VND
3,500,000 VND
Tranh sơn dầu những bông hoa đỏ

Tranh sơn dầu những bông hoa đỏ

MSP: CS18
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 98cm x 68cm
2,500,000 VND
Tranh sơn dầu bình hoa cao

Tranh sơn dầu bình hoa cao

MSP: CS19
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 70cm x 60cm
1,500,000 VND
Tranh sơn dầu những bông hoa trắng

Tranh sơn dầu những bông hoa trắng

MSP: CS20
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 62cm x 62cm
800,000 VND
Tranh sơn dầu bó hoa đỏ

Tranh sơn dầu bó hoa đỏ

MSP: CS21
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 67cm x 57cm
1,500,000 VND
Tranh sơn dầu hoa diên vĩ

Tranh sơn dầu hoa diên vĩ

MSP: CS22
Tác giả: Vincent Vangogh
Kích thước: 1m x 80
2,800,000 VND
3,500,000 VND
Tranh bộ bốn mùa II

Tranh bộ bốn mùa II

MSP: CS60
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 50cm x 50cm
800,000 VND
Tranh bộ bốn mùa III

Tranh bộ bốn mùa III

MSP: CS61
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 30cm x 30cm
800,000 VND
Tranh sơn dầu về hoa cúc vàng

Tranh sơn dầu về hoa cúc vàng

MSP: CS63
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 50cm x 50cm
800,000 VND
Tranh sơn dâu hoa cúc trắng

Tranh sơn dâu hoa cúc trắng

MSP: CS66
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 70cm x 90cm
2,000,000 VND
Tranh sơn dầu bình hoan diên vĩ

Tranh sơn dầu bình hoan diên vĩ

MSP: CS70
Tác giả: Vincent Vangogh
Kích thước: 70cm x 90cm
3,000,000 VND
Tranh sơn dầu bình hoa hướng dương

Tranh sơn dầu bình hoa hướng dương

MSP: CS75
Tác giả:
Kích thước: 70cm x 90cm
2,100,000 VND
3,000,000 VND
Tranh sơn dầu cánh đồng hoa hướng dương

Tranh sơn dầu cánh đồng hoa hướng dương

MSP: CS76
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 60cm x 60cm
1,000,000 VND
Tranh sơn dầu hoa hồng

Tranh sơn dầu hoa hồng

MSP: CS77
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 92cm x 72cm
2,500,000 VND
Tranh sơn dầu hồng ngũ sắc I

Tranh sơn dầu hồng ngũ sắc I

MSP: CS78
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 60cm x 60cm
800,000 VND
Tranh sơn dầu hồng ngũ sắc II

Tranh sơn dầu hồng ngũ sắc II

MSP: CS79
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 50cm x 55cm
800,000 VND
Tranh sơn dầu bình hồng

Tranh sơn dầu bình hồng

MSP: CS80
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 60cm x 60cm
1,000,000 VND