Tranh Hoa
Hotline: 0988 699 268   Email:

Tranh Hoa

Hòa mình với thiên nhiên trong một căn phòng đầy nghệ thuật.
Tranh sơn dầu bụi hồng mong manh

Tranh sơn dầu bụi hồng mong manh

MSP: CS93
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 163cm x 83cm
7,000,000 đ
Tranh sơn dầu về cánh đồng hoa mặt trời

Tranh sơn dầu về cánh đồng hoa mặt trời

MSP: CS08
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 1m x 70
3,000,000 đ
Tranh sơn dầu bình hoa

Tranh sơn dầu bình hoa

MSP: CS17
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 90 x 70
2,800,000 đ
3,500,000 đ
Tranh sơn dầu những bông hoa đỏ

Tranh sơn dầu những bông hoa đỏ

MSP: CS18
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 98cm x 68cm
2,500,000 đ
Tranh sơn dầu bình hoa cao

Tranh sơn dầu bình hoa cao

MSP: CS19
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 70cm x 60cm
1,500,000 đ
Tranh sơn dầu những bông hoa trắng

Tranh sơn dầu những bông hoa trắng

MSP: CS20
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 62cm x 62cm
800,000 đ
Tranh sơn dầu bó hoa đỏ

Tranh sơn dầu bó hoa đỏ

MSP: CS21
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 67cm x 57cm
1,050,000 đ
1,500,000 đ
Tranh sơn dầu hoa diên vĩ

Tranh sơn dầu hoa diên vĩ

MSP: CS22
Tác giả: Vincent Vangogh
Kích thước: 1m x 80
2,800,000 đ
3,500,000 đ
Tranh bộ bốn mùa II

Tranh bộ bốn mùa II

MSP: CS60
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 50cm x 50cm
800,000 đ
Tranh bộ bốn mùa III

Tranh bộ bốn mùa III

MSP: CS61
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 30cm x 30cm
800,000 đ
Tranh sơn dầu về hoa cúc vàng

Tranh sơn dầu về hoa cúc vàng

MSP: CS63
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 50cm x 50cm
800,000 đ
Tranh sơn dâu hoa cúc trắng

Tranh sơn dâu hoa cúc trắng

MSP: CS66
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 70cm x 90cm
2,000,000 đ
Tranh sơn dầu bình hoan diên vĩ

Tranh sơn dầu bình hoan diên vĩ

MSP: CS70
Tác giả: Vincent Vangogh
Kích thước: 70cm x 90cm
3,000,000 đ
Tranh sơn dầu bình hoa hướng dương

Tranh sơn dầu bình hoa hướng dương

MSP: CS75
Tác giả:
Kích thước: 70cm x 90cm
2,100,000 đ
3,000,000 đ
Tranh sơn dầu cánh đồng hoa hướng dương

Tranh sơn dầu cánh đồng hoa hướng dương

MSP: CS76
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 60cm x 60cm
1,000,000 đ
Tranh sơn dầu hoa hồng

Tranh sơn dầu hoa hồng

MSP: CS77
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 92cm x 72cm
2,500,000 đ
Tranh sơn dầu hồng ngũ sắc I

Tranh sơn dầu hồng ngũ sắc I

MSP: CS78
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 60cm x 60cm
800,000 đ
Tranh sơn dầu hồng ngũ sắc II

Tranh sơn dầu hồng ngũ sắc II

MSP: CS79
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 50cm x 55cm
800,000 đ