Tranh Hoa Sen
Hotline: 0988 699 268   Email:

Tranh Hoa Sen

Ngỡ như hương sen thơm ngào ngạt, vấn vương trong căn phòng của bạn.
Tranh Sơn Dầu Hoa Sen I

Tranh Sơn Dầu Hoa Sen I

MSP: CS81
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 80cm x 80cm
2,500,000 VND
Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hóa Rồng

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hóa Rồng

MSP: CS82
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 100cm x 70cm
4,000,000 VND
Tranh sơn dầu hoa sen vàng III

Tranh sơn dầu hoa sen vàng III

MSP: CS83
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 100cm x 70cm
8,000,000 VND
Hoa sen (1)

Hoa sen (1)

MSP: HS01
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: Theo yêu cầu
Tranh sơn dầu hoa sen vàng II

Tranh sơn dầu hoa sen vàng II

MSP: CS86
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 130cm x 70cm
8,000,000 VND
Tranh sơn dầu hoa sen vàng phú quý

Tranh sơn dầu hoa sen vàng phú quý

MSP: CS89
Tác giả:
Kích thước: 85cm x 85cm
2,500,000 VND
Hoa sen (2)

Hoa sen (2)

MSP: HS02
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: Theo yêu cầu
Hoa sen (3)

Hoa sen (3)

MSP: HS03
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: Theo yêu cầu
Hoa sen (4)

Hoa sen (4)

MSP: HS04
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: Theo yêu cầu
Hoa sen (5)

Hoa sen (5)

MSP: HS05
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: Theo yêu cầu
Hoa sen (6)

Hoa sen (6)

MSP: HS06
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: Theo yêu cầu
Hoa sen (7)

Hoa sen (7)

MSP: HS07
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: Theo yêu cầu
Hoa sen (8)

Hoa sen (8)

MSP: HS08
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: Theo yêu cầu
Hoa sen (9)

Hoa sen (9)

MSP: HS09
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: Theo yêu cầu
Hoa sen (10)

Hoa sen (10)

MSP: HS10
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: Theo yêu cầu
Hoa sen (11)

Hoa sen (11)

MSP: HS11
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: Theo yêu cầu
Hoa sen (12)

Hoa sen (12)

MSP: HS12
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: Theo yêu cầu
Hoa sen (13)

Hoa sen (13)

MSP: HS13
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: Theo yêu cầu