Hotline: 0988 699 268   Email:

Tranh Có Sẵn

List tranh có sẵn tại cửa hàng của Le Lotus Bleu
Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hóa Rồng

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hóa Rồng

MSP: CS71
Tác giả:
Kích thước: 70x90
2,800,000 đ
3,500,000 đ
Tranh sơn dầu cây đa cổng làng

Tranh sơn dầu cây đa cổng làng

MSP: CS72
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m3x80
3,600,000 đ
4,500,000 đ
Tranh sơn dầu hoa quả

Tranh sơn dầu hoa quả

MSP: CS73
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 70 x 90
2,000,000 đ
2,500,000 đ
Tranh sơn dầu mã đáo thành công

Tranh sơn dầu mã đáo thành công

MSP: CS74
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m6 x 90
6,400,000 đ
8,000,000 đ
Tranh sơn dầu bình hoa hướng dương

Tranh sơn dầu bình hoa hướng dương

MSP: CS75
Tác giả:
Kích thước: 70x90
2,400,000 đ
3,000,000 đ
Tranh sơn dầu cánh đồng hoa hướng dương

Tranh sơn dầu cánh đồng hoa hướng dương

MSP: CS76
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 60x60
800,000 đ
1,000,000 đ
Tranh sơn dầu hoa hồng

Tranh sơn dầu hoa hồng

MSP: CS77
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 92 x 72
2,000,000 đ
2,500,000 đ
Tranh sơn dầu hồng ngũ sắc I

Tranh sơn dầu hồng ngũ sắc I

MSP: CS78
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 60x60
640,000 đ
800,000 đ
Tranh sơn dầu hồng ngũ sắc II

Tranh sơn dầu hồng ngũ sắc II

MSP: CS79
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 50x55
640,000 đ
800,000 đ
Tranh sơn dầu bình hồng

Tranh sơn dầu bình hồng

MSP: CS80
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 60x60
800,000 đ
1,000,000 đ
Tranh Sơn Dầu Hoa Sen I

Tranh Sơn Dầu Hoa Sen I

MSP: CS81
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 80x80
2,000,000 đ
2,500,000 đ
Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hóa Rồng

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hóa Rồng

MSP: CS82
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1mx70
3,200,000 đ
4,000,000 đ
Tranh sơn dầu hoa sen vàng III

Tranh sơn dầu hoa sen vàng III

MSP: CS83
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m x 70
6,400,000 đ
8,000,000 đ
Tranh sơn dầu hoa súng II

Tranh sơn dầu hoa súng II

MSP: CS84
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m35 x 75
3,600,000 đ
4,500,000 đ
Tranh sơn dầu hiệp sĩ

Tranh sơn dầu hiệp sĩ

MSP: CS88
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m42 x 1m12
6,400,000 đ
8,000,000 đ
Tranh sơn dầu hoa sen vàng II

Tranh sơn dầu hoa sen vàng II

MSP: CS86
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m3 x 70
6,400,000 đ
8,000,000 đ
Tranh sơn dầu hoa sen vàng phú quý

Tranh sơn dầu hoa sen vàng phú quý

MSP: CS89
Tác giả:
Kích thước: 85,85
2,000,000 đ
2,500,000 đ
Tranh sơn dầu mùa hoa súng

Tranh sơn dầu mùa hoa súng

MSP: CS85
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m3 x 80
3,600,000 đ
4,500,000 đ