Hotline: 0988 699 268   Email:

Tranh Có Sẵn

List tranh có sẵn tại cửa hàng của Le Lotus Bleu
Tranh sơn dầu Một Buổi Sáng Trong Rừng Thông

Tranh sơn dầu Một Buổi Sáng Trong Rừng Thông

MSP: CS51
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m6 x 90
6,400,000 đ
8,000,000 đ
Tranh Sơn Dầu Về Mona Lisa

Tranh Sơn Dầu Về Mona Lisa

MSP: CS52
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m x 75
4,000,000 đ
5,000,000 đ
Tranh sơn dầu The Kiss (nụ hôn)

Tranh sơn dầu The Kiss (nụ hôn)

MSP: CS53
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 90x90
3,200,000 đ
4,000,000 đ
Tranh Sơn Dầu Về Nụ Hôn Vàng

Tranh Sơn Dầu Về Nụ Hôn Vàng

MSP: CS54
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 85x85
3,200,000 đ
4,000,000 đ
Tranh sơn dầu thành phố về đêm

Tranh sơn dầu thành phố về đêm

MSP: CS55
Tác giả:
Kích thước: 70x90
2,000,000 đ
2,500,000 đ
Tranh sơn dầu con đường tình yêu

Tranh sơn dầu con đường tình yêu

MSP: CS56
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m x 70
2,000,000 đ
2,500,000 đ
Tranh sơn dầu mùa thu tình yêu

Tranh sơn dầu mùa thu tình yêu

MSP: CS57
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m6 x 90
4,800,000 đ
6,000,000 đ
Tranh sơn dầu đào hạc

Tranh sơn dầu đào hạc

MSP: CS58
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m6 x 90
6,400,000 đ
8,000,000 đ
Tranh bộ bốn mùa I

Tranh bộ bốn mùa I

MSP: CS59
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 50x50
640,000 đ
800,000 đ
Tranh bộ bốn mùa II

Tranh bộ bốn mùa II

MSP: CS60
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 50x50
640,000 đ
800,000 đ
Tranh bộ bốn mùa III

Tranh bộ bốn mùa III

MSP: CS61
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 30x30
640,000 đ
800,000 đ
Tranh bộ bốn mùa IV

Tranh bộ bốn mùa IV

MSP: CS62
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 30x30
640,000 đ
800,000 đ
Tranh sơn dầu về hoa cúc vàng

Tranh sơn dầu về hoa cúc vàng

MSP: CS63
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 50x50
640,000 đ
800,000 đ
Tranh Sơn Dầu Cúc Họa Mi

Tranh Sơn Dầu Cúc Họa Mi

MSP: CS65
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 60 x 80
2,000,000 đ
2,500,000 đ
Tranh sơn dâu hoa cúc trắng

Tranh sơn dâu hoa cúc trắng

MSP: CS66
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 70 x 90
1,600,000 đ
2,000,000 đ
Tranh sơn dầu lọ hoa cúc

Tranh sơn dầu lọ hoa cúc

MSP: CS67
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 60x70
1,200,000 đ
1,500,000 đ
Tranh sơn dầu hoa cúc nhiều màu

Tranh sơn dầu hoa cúc nhiều màu

MSP: CS69
Tác giả:
Kích thước: 50x55
640,000 đ
800,000 đ
Tranh sơn dầu bình hoan diên vĩ

Tranh sơn dầu bình hoan diên vĩ

MSP: CS70
Tác giả: Vincent Vangogh
Kích thước: 70x90
2,400,000 đ
3,000,000 đ