Tranh Có Sẵn - page 4
Hotline: 0988 699 268   Email:

Tranh Có Sẵn

List tranh có sẵn tại cửa hàng của Le Lotus Bleu
Tranh Sơn Dầu Về Nụ Hôn Vàng

Tranh Sơn Dầu Về Nụ Hôn Vàng

MSP: CS54
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 85cm x 85cm
4,000,000 đ
Tranh sơn dầu thành phố về đêm

Tranh sơn dầu thành phố về đêm

MSP: CS55
Tác giả:
Kích thước: 70cm x 90cm
2,500,000 đ
Tranh sơn dầu con đường tình yêu

Tranh sơn dầu con đường tình yêu

MSP: CS56
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 100cm x 70cm
2,500,000 đ
Tranh sơn dầu mùa thu tình yêu

Tranh sơn dầu mùa thu tình yêu

MSP: CS57
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 160cm x 90cm
6,000,000 đ
Tranh sơn dầu đào hạc

Tranh sơn dầu đào hạc

MSP: CS58
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 160cm x 90cm
5,600,000 đ
8,000,000 đ
Tranh bộ bốn mùa I

Tranh bộ bốn mùa I

MSP: CS59
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 50cm x 50cm
800,000 đ
Tranh bộ bốn mùa II

Tranh bộ bốn mùa II

MSP: CS60
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 50cm x 50cm
800,000 đ
Tranh bộ bốn mùa III

Tranh bộ bốn mùa III

MSP: CS61
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 30cm x 30cm
800,000 đ
Tranh bộ bốn mùa IV

Tranh bộ bốn mùa IV

MSP: CS62
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 30cm x 30cm
800,000 đ
Tranh sơn dầu về hoa cúc vàng

Tranh sơn dầu về hoa cúc vàng

MSP: CS63
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 50cm x 50cm
800,000 đ
Tranh Sơn Dầu Cúc Họa Mi

Tranh Sơn Dầu Cúc Họa Mi

MSP: CS65
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 60cm x 80cm
2,500,000 đ
Tranh sơn dâu hoa cúc trắng

Tranh sơn dâu hoa cúc trắng

MSP: CS66
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 70cm x 90cm
2,000,000 đ
Tranh sơn dầu lọ hoa cúc

Tranh sơn dầu lọ hoa cúc

MSP: CS67
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 60cm x 70cm
1,500,000 đ
Tranh sơn dầu hoa cúc nhiều màu

Tranh sơn dầu hoa cúc nhiều màu

MSP: CS69
Tác giả:
Kích thước: 50cm x 55cm
800,000 đ
Tranh sơn dầu bình hoan diên vĩ

Tranh sơn dầu bình hoan diên vĩ

MSP: CS70
Tác giả: Vincent Vangogh
Kích thước: 70cm x 90cm
3,000,000 đ
Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hóa Rồng

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hóa Rồng

MSP: CS71
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 70cm x 90cm
3,500,000 đ
Tranh sơn dầu cây đa cổng làng

Tranh sơn dầu cây đa cổng làng

MSP: CS72
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 130cm x 80cm
4,500,000 đ
Tranh sơn dầu hoa quả

Tranh sơn dầu hoa quả

MSP: CS73
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 70cm x 90cm
2,500,000 đ