Tranh Có Sẵn - page 3
Hotline: 0988 699 268   Email:

Tranh Có Sẵn

List tranh có sẵn tại cửa hàng của Le Lotus Bleu
Tranh sơn dầu cánh đồng lúa mì

Tranh sơn dầu cánh đồng lúa mì

MSP: CS36
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 162cm x 86cm
6,000,000 đ
Tranh sơn dầu bốn mùa

Tranh sơn dầu bốn mùa

MSP: CS37
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 50cm x 50cm
800,000 đ
Tranh sơn dầu cánh đồng hoa mặt trời II

Tranh sơn dầu cánh đồng hoa mặt trời II

MSP: CS38
Tác giả: Vladimir Volegov
Kích thước: 162cm x 87cm
6,000,000 đ
Tranh sơn dầu cây mùa thu

Tranh sơn dầu cây mùa thu

MSP: CS39
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 160cm x 90cm
8,000,000 đ
Thiếu Nữ Đeo Khuyên Tai Ngọc Trai

Thiếu Nữ Đeo Khuyên Tai Ngọc Trai

MSP: CS40
Tác giả:
Kích thước: 70cm x 90cm
4,000,000 đ
Tranh Sơn Dầu Về Mèo

Tranh Sơn Dầu Về Mèo

MSP: CS41
Tác giả:
Kích thước: 70cm x 90cm
2,500,000 đ
Tranh sơn dầu về phố cổ nước ngoài I

Tranh sơn dầu về phố cổ nước ngoài I

MSP: CS42
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 164cm x 94cm
8,000,000 đ
Tranh sơn dầu về phố cổ nước ngoài II

Tranh sơn dầu về phố cổ nước ngoài II

MSP: CS43
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 154cm x 94cm
8,000,000 đ
Tranh sơn dầu về thuyền buồm

Tranh sơn dầu về thuyền buồm

MSP: CS44
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 100cm x 150cm
6,000,000 đ
Tranh sơn dầu về phố cổ Hà Nội

Tranh sơn dầu về phố cổ Hà Nội

MSP: CS45
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 100cm x 70cm
4,000,000 đ
Tranh sơn dầu ngôi làng bên sông

Tranh sơn dầu ngôi làng bên sông

MSP: CS46
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 130cm x 70cm
4,500,000 đ
Tranh sơn dầu Mùa Thu Vàng I

Tranh sơn dầu Mùa Thu Vàng I

MSP: CS47
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 1m6 x 90
7,000,000 đ
Tranh sơn dầu bò sữa

Tranh sơn dầu bò sữa

MSP: CS48
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 160cm x 90cm
5,600,000 đ
8,000,000 đ
Tranh sơn dầu thiên nhiên hùng vĩ

Tranh sơn dầu thiên nhiên hùng vĩ

MSP: CS49
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 130cm x 90cm
8,000,000 đ
Tranh sơn dầu phong cảnh thác nước

Tranh sơn dầu phong cảnh thác nước

MSP: CS50
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 130cm x 90cm
4,000,000 đ
Tranh sơn dầu Một Buổi Sáng Trong Rừng Thông

Tranh sơn dầu Một Buổi Sáng Trong Rừng Thông

MSP: CS51
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 160cm x 90cm
8,000,000 đ
Tranh Sơn Dầu Về Mona Lisa

Tranh Sơn Dầu Về Mona Lisa

MSP: CS52
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 100cm x 75cm
5,000,000 đ
Tranh sơn dầu The Kiss (nụ hôn)

Tranh sơn dầu The Kiss (nụ hôn)

MSP: CS53
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 90cm x 90cm
4,000,000 đ