Hotline: 0988 699 268   Email:

Tranh Có Sẵn

List tranh có sẵn tại cửa hàng của Le Lotus Bleu
Tranh sơn dầu cánh đồng hoa oải hương

Tranh sơn dầu cánh đồng hoa oải hương

MSP: CS33
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 68 x 58
1,200,000 đ
1,500,000 đ
Tranh sơn dầu cánh đồng hoa oải hương II

Tranh sơn dầu cánh đồng hoa oải hương II

MSP: CS34
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 57 x 68
1,200,000 đ
1,500,000 đ
Tranh sơn dầu cánh đồng hoa oải hương III

Tranh sơn dầu cánh đồng hoa oải hương III

MSP: CS35
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 60x60
1,200,000 đ
1,500,000 đ
Tranh sơn dầu cánh đồng lúa mì

Tranh sơn dầu cánh đồng lúa mì

MSP: CS36
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m62 x 86
4,800,000 đ
6,000,000 đ
Tranh sơn dầu bốn mùa

Tranh sơn dầu bốn mùa

MSP: CS37
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 50x50
640,000 đ
800,000 đ
Tranh sơn dầu cánh đồng hoa mặt trời II

Tranh sơn dầu cánh đồng hoa mặt trời II

MSP: CS38
Tác giả: Vladimir Volegov
Kích thước: 1m62 x 87
4,800,000 đ
6,000,000 đ
Tranh sơn dầu cây mùa thua

Tranh sơn dầu cây mùa thua

MSP: CS39
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m6x90
6,400,000 đ
8,000,000 đ
Thiếu Nữ Đeo Khuyên Tai Ngọc Trai

Thiếu Nữ Đeo Khuyên Tai Ngọc Trai

MSP: CS40
Tác giả:
Kích thước: 70x90
3,200,000 đ
4,000,000 đ
Tranh Sơn Dầu Về Mèo

Tranh Sơn Dầu Về Mèo

MSP: CS41
Tác giả:
Kích thước: 70x90
2,000,000 đ
2,500,000 đ
Tranh sơn dầu về phố cổ nước ngoài I

Tranh sơn dầu về phố cổ nước ngoài I

MSP: CS42
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m64 x 94
6,400,000 đ
8,000,000 đ
Tranh sơn dầu về phố cổ nước ngoài II

Tranh sơn dầu về phố cổ nước ngoài II

MSP: CS43
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m54 x 94
6,400,000 đ
8,000,000 đ
Tranh sơn dầu về thuyền buồm

Tranh sơn dầu về thuyền buồm

MSP: CS44
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m x 1m5
4,800,000 đ
6,000,000 đ
Tranh sơn dầu về phố cổ Hà Nội

Tranh sơn dầu về phố cổ Hà Nội

MSP: CS45
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m x 70
3,200,000 đ
4,000,000 đ
Tranh sơn dầu ngôi làng bên sông

Tranh sơn dầu ngôi làng bên sông

MSP: CS46
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m3 x 70
3,600,000 đ
4,500,000 đ
Tranh sơn dầu Mùa Thu Vàng I

Tranh sơn dầu Mùa Thu Vàng I

MSP: CS47
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m6 x 90
5,600,000 đ
7,000,000 đ
Tranh sơn dầu bò sữa

Tranh sơn dầu bò sữa

MSP: CS48
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m6 x 90
6,400,000 đ
8,000,000 đ
Tranh sơn dầu thiên nhiên hùng vĩ

Tranh sơn dầu thiên nhiên hùng vĩ

MSP: CS49
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m3 x 90
6,400,000 đ
8,000,000 đ
Tranh sơn dầu phong cảnh thác nước

Tranh sơn dầu phong cảnh thác nước

MSP: CS50
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m3 x 90
3,200,000 đ
4,000,000 đ