Hotline: 0988 699 268   Email:

Tranh Có Sẵn

List tranh có sẵn tại cửa hàng của Le Lotus Bleu
Tranh sơn dầu chân dung Hồ Ngọc Hà

Tranh sơn dầu chân dung Hồ Ngọc Hà

MSP: CS14
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 95 x 65
3,200,000 đ
4,000,000 đ
Tranh sơn dầu chân dung cô gái

Tranh sơn dầu chân dung cô gái

MSP: CS15
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 77 x 58
3,200,000 đ
4,000,000 đ
Tranh sáng tác hoa sen

Tranh sáng tác hoa sen

MSP: CS16
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 84 x 68
20,000,000 đ
Tranh sơn dầu bình hoa

Tranh sơn dầu bình hoa

MSP: CS17
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 90 x 70
2,800,000 đ
3,500,000 đ
Tranh sơn dầu những bông hoa đỏ

Tranh sơn dầu những bông hoa đỏ

MSP: CS18
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 98 x 68
2,000,000 đ
2,500,000 đ
Tranh sơn dầu bình hoa cao

Tranh sơn dầu bình hoa cao

MSP: CS19
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 70 x 60
1,200,000 đ
1,500,000 đ
Tranh sơn dầu những bông hoa trắng

Tranh sơn dầu những bông hoa trắng

MSP: CS20
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 62 x 62
640,000 đ
800,000 đ
Tranh sơn dầu bó hoa đỏ

Tranh sơn dầu bó hoa đỏ

MSP: CS21
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 67 x 57
1,200,000 đ
1,500,000 đ
Tranh sơn dầu hoa diên vĩ

Tranh sơn dầu hoa diên vĩ

MSP: CS22
Tác giả: Vincent Vangogh
Kích thước: 1m x 80
2,800,000 đ
3,500,000 đ
Tranh sơn dầu buổi chiều vàng

Tranh sơn dầu buổi chiều vàng

MSP: CS24
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m62 x 88
4,800,000 đ
6,000,000 đ
Tranh sơn dầu rừng mùa thu

Tranh sơn dầu rừng mùa thu

MSP: CS25
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m38 x 93
4,000,000 đ
5,000,000 đ
Tranh sơn dầu rừng sâu

Tranh sơn dầu rừng sâu

MSP: CS26
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m5 x 83
4,800,000 đ
6,000,000 đ
Tranh sơn dầu tượng đài Quang Trung

Tranh sơn dầu tượng đài Quang Trung

MSP: CS27
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 70x90
2,000,000 đ
2,500,000 đ
Tranh sơn dầu chân dung David Beckham

Tranh sơn dầu chân dung David Beckham

MSP: CS28
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 60x70
2,000,000 đ
2,500,000 đ
Tranh sơn dầu phố lên đèn

Tranh sơn dầu phố lên đèn

MSP: CS29
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m3x90
3,600,000 đ
4,500,000 đ
Tranh sơn dầu suối mùa thu

Tranh sơn dầu suối mùa thu

MSP: CS30
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m50 x 90
4,800,000 đ
6,000,000 đ
Tranh sơn dầu đơn sắc nhỏ

Tranh sơn dầu đơn sắc nhỏ

MSP: CS31
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 40x40
400,000 đ
600,000 đ
Tranh sơn dầu cánh đồng hoa đỏ

Tranh sơn dầu cánh đồng hoa đỏ

MSP: CS32
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 98 x 68
1,600,000 đ
2,000,000 đ