Tranh Có Sẵn - page 2
Hotline: 0988 699 268   Email:

Tranh Có Sẵn

List tranh có sẵn tại cửa hàng của Le Lotus Bleu
Tranh sơn dầu chân dung cô gái

Tranh sơn dầu chân dung cô gái

MSP: CS15
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 77cm x 58cm
4,000,000 đ
Tranh sáng tác hoa sen

Tranh sáng tác hoa sen

MSP: CS16
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 84cm x 68cm
20,000,000 đ
Tranh sơn dầu những bông hoa đỏ

Tranh sơn dầu những bông hoa đỏ

MSP: CS18
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 98cm x 68cm
2,500,000 đ
Tranh sơn dầu bình hoa cao

Tranh sơn dầu bình hoa cao

MSP: CS19
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 70cm x 60cm
1,500,000 đ
Tranh sơn dầu những bông hoa trắng

Tranh sơn dầu những bông hoa trắng

MSP: CS20
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 62cm x 62cm
800,000 đ
Tranh sơn dầu bó hoa đỏ

Tranh sơn dầu bó hoa đỏ

MSP: CS21
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 67cm x 57cm
1,500,000 đ
Tranh sơn dầu buổi chiều vàng

Tranh sơn dầu buổi chiều vàng

MSP: CS24
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 162cm x 88cm
6,000,000 đ
Tranh sơn dầu rừng mùa thu

Tranh sơn dầu rừng mùa thu

MSP: CS25
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 138cm x 93cm
5,000,000 đ
Tranh sơn dầu rừng sâu

Tranh sơn dầu rừng sâu

MSP: CS26
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 150cm x 83cm
6,000,000 đ
Tranh sơn dầu tượng đài Quang Trung

Tranh sơn dầu tượng đài Quang Trung

MSP: CS27
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 70cm x 90cm
2,500,000 đ
Tranh sơn dầu chân dung David Beckham

Tranh sơn dầu chân dung David Beckham

MSP: CS28
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 60cm x 70cm
2,500,000 đ
Tranh sơn dầu phố lên đèn

Tranh sơn dầu phố lên đèn

MSP: CS29
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 130cm x 90cm
4,500,000 đ
Tranh sơn dầu suối mùa thu

Tranh sơn dầu suối mùa thu

MSP: CS30
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 150cm x 90cm
6,000,000 đ
Tranh sơn dầu đơn sắc nhỏ

Tranh sơn dầu đơn sắc nhỏ

MSP: CS31
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 40cm x 40cm
600,000 đ
Tranh sơn dầu cánh đồng hoa đỏ

Tranh sơn dầu cánh đồng hoa đỏ

MSP: CS32
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 98cm x 68cm
2,000,000 đ
Tranh sơn dầu cánh đồng hoa oải hương

Tranh sơn dầu cánh đồng hoa oải hương

MSP: CS33
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 68cm x 58cm
1,500,000 đ
Tranh sơn dầu cánh đồng hoa oải hương II

Tranh sơn dầu cánh đồng hoa oải hương II

MSP: CS34
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 57cm x 68cm
1,500,000 đ
Tranh sơn dầu cánh đồng hoa oải hương III

Tranh sơn dầu cánh đồng hoa oải hương III

MSP: CS35
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 60cm x 60cm
1,500,000 đ