Hotline: 0988 699 268   Email:

Tranh Có Sẵn

List tranh có sẵn tại cửa hàng của Le Lotus Bleu
Tranh sơn dầu làng quê Việt Nam

Tranh sơn dầu làng quê Việt Nam

MSP: CS94
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m31 x 71
5,000,000 đ
Tranh sơn dầu bụi hồng mong manh

Tranh sơn dầu bụi hồng mong manh

MSP: CS93
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m63 x 83
7,000,000 đ
Tranh sơn dầu về Phật

Tranh sơn dầu về Phật

MSP: CS92
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 91 x 71
5,000,000 đ
Tranh sơn dầu bình cúc họa mi

Tranh sơn dầu bình cúc họa mi

MSP: CS91
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 59 x 59
1,800,000 đ
Tranh sơn dầu buổi trà chiều

Tranh sơn dầu buổi trà chiều

MSP: CS01
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 68 x 54
2,500,000 đ
Tranh sơn dầu royal family

Tranh sơn dầu royal family

MSP: CS02
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m5 x 90
10,000,000 đ
Tranh sơn dầu cô dâu do thái

Tranh sơn dầu cô dâu do thái

MSP: CS03
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m2 x 90
7,000,000 đ
Tranh sơn dầu rắn nước

Tranh sơn dầu rắn nước

MSP: CS04
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m x 80
4,000,000 đ
Tranh sơn dầu Rắn nước I

Tranh sơn dầu Rắn nước I

MSP: CS04
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m50 x 80
15,000,000 đ
Tranh sơn dầu một thế giới hạnh phúc

Tranh sơn dầu một thế giới hạnh phúc

MSP: CS05
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 88 x 68
2,500,000 đ
Tranh sơn dầu giếng nước

Tranh sơn dầu giếng nước

MSP: CS06
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m x 70
2,500,000 đ
Tranh sơn dầu thế giới sắc màu

Tranh sơn dầu thế giới sắc màu

MSP: CS07
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m6 x 87
6,000,000 đ
Tranh sơn dầu về cánh đồng hoa mặt trời

Tranh sơn dầu về cánh đồng hoa mặt trời

MSP: CS08
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m x 70
3,000,000 đ
Tranh sơn dầu về cánh đồng hoa lavender

Tranh sơn dầu về cánh đồng hoa lavender

MSP: CS09
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 68 x 58
1,500,000 đ
Tranh sơn dầu cầu trắng

Tranh sơn dầu cầu trắng

MSP: CS10
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m1 x 87
4,000,000 đ
Tranh sơn dầu rừng vàng

Tranh sơn dầu rừng vàng

MSP: CS11
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m6 x 85
6,000,000 đ
Tranh sơn dầu mùa thu vàng

Tranh sơn dầu mùa thu vàng

MSP: CS12
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m6 x 86
6,000,000 đ
Tranh sơn dầu hoa sen vàng to

Tranh sơn dầu hoa sen vàng to

MSP: CS13
Tác giả: Le Lotus bleu
Kích thước: 1m x 70
3,500,000 đ