Tranh Có Sẵn
Hotline: 0988 699 268   Email:

Tranh Có Sẵn

List tranh có sẵn tại cửa hàng của Le Lotus Bleu
Tranh sơn dầu bình cúc họa mi

Tranh sơn dầu bình cúc họa mi

MSP: CS91
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 59cm x 59cm
1,800,000 VND
Tranh sơn dầu buổi trà chiều

Tranh sơn dầu buổi trà chiều

MSP: CS01
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 68cm x 54cm
2,500,000 VND
Tranh sơn dầu royal family

Tranh sơn dầu royal family

MSP: CS02
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 150cm x 90cm
10,000,000 VND
Tranh sơn dầu cô dâu do thái

Tranh sơn dầu cô dâu do thái

MSP: CS03
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 120cm x 90cm
7,000,000 VND
Tranh sơn dầu rắn nước

Tranh sơn dầu rắn nước

MSP: CS04
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 100cm x 80cm
4,000,000 VND
Tranh sơn dầu Rắn nước I

Tranh sơn dầu Rắn nước I

MSP: CS04
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 150cm x 80cm
15,000,000 VND
Tranh sơn dầu một thế giới hạnh phúc

Tranh sơn dầu một thế giới hạnh phúc

MSP: CS05
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 88cm x 68cm
2,500,000 VND
Tranh sơn dầu giếng nước

Tranh sơn dầu giếng nước

MSP: CS06
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 100cm x 70cm
2,500,000 VND
Tranh sơn dầu thế giới sắc màu

Tranh sơn dầu thế giới sắc màu

MSP: CS07
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 160cm x 87cm
6,000,000 VND
Tranh sơn dầu về cánh đồng hoa mặt trời

Tranh sơn dầu về cánh đồng hoa mặt trời

MSP: CS08
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 1m x 70
3,000,000 VND
Tranh sơn dầu về cánh đồng hoa lavender

Tranh sơn dầu về cánh đồng hoa lavender

MSP: CS09
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 68cm x 58cm
1,500,000 VND
Tranh sơn dầu cầu trắng

Tranh sơn dầu cầu trắng

MSP: CS10
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 110cm x 87cm
4,000,000 VND
Tranh sơn dầu rừng vàng

Tranh sơn dầu rừng vàng

MSP: CS11
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 160cm x 85cm
6,000,000 VND
Tranh sơn dầu mùa thu vàng

Tranh sơn dầu mùa thu vàng

MSP: CS12
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 160cm x 86cm
6,000,000 VND
Tranh sơn dầu hoa sen vàng to

Tranh sơn dầu hoa sen vàng to

MSP: CS13
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 100cm x 70cm
3,500,000 VND
Tranh sơn dầu chân dung Hồ Ngọc Hà

Tranh sơn dầu chân dung Hồ Ngọc Hà

MSP: CS14
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 95cm x 65cm
4,000,000 VND
Tranh sơn dầu chân dung cô gái

Tranh sơn dầu chân dung cô gái

MSP: CS15
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 77cm x 58cm
4,000,000 VND
Tranh sáng tác hoa sen

Tranh sáng tác hoa sen

MSP: CS16
Tác giả: Le Lotus Bleu
Kích thước: 84cm x 68cm
20,000,000 VND