Hotline: 0988 699 268   Email:

Tranh Chân Dung

Tranh chân dung là một thể loại tranh vô cùng độc đáo. Với chất liệu sơn dầu đơn giản nhưng đã tạo nên những bức tranh vô cùng chân thực.
Quiet thoughts and quiet dreams

Quiet thoughts and quiet dreams

MSP: QTQD01
Tác giả: Vladimir Volegov
Kích thước: Theo yêu cầu
Afternoon and petunias

Afternoon and petunias

MSP: AP01
Tác giả: Vladimir Volegov
Kích thước: Theo yêu cầu
Terrace cafe

Terrace cafe

MSP: TC01
Tác giả: Vladimir Volegov
Kích thước: Theo yêu cầu
Tea and plums

Tea and plums

MSP: TP01
Tác giả: Vladimir Volegov
Kích thước: Theo yêu cầu
Summer thoughts

Summer thoughts

MSP: ST01
Tác giả: Vladimir Volegov
Kích thước: Theo yêu cầu
At pier of Blanes

At pier of Blanes

MSP: AB01
Tác giả: Vladimir Volegov
Kích thước: Theo yêu cầu
Sunset at Ibiza

Sunset at Ibiza

MSP: SI01
Tác giả: Vladimir Volegov
Kích thước: Theo yêu cầu
In the old park of Sant Miquel del Fai

In the old park of Sant Miquel del Fai

MSP: ISMF01
Tác giả: Vladimir Volegov
Kích thước: Theo yêu cầu
Lovely cloudy day

Lovely cloudy day

MSP: LCD01
Tác giả: Vladimir Volegov
Kích thước: Theo yêu cầu
Spikelets

Spikelets

MSP: SP01
Tác giả: Vladimir Volegov
Kích thước: Theo yêu cầu
Light breeze

Light breeze

MSP: LB01
Tác giả: Vladimir Volegov
Kích thước: Theo yêu cầu
At park of Los Reales Alcázare

At park of Los Reales Alcázare

MSP: APLA01
Tác giả: Vladimir Volegov
Kích thước: Theo yêu cầu
Girl Relax

Girl Relax

MSP: GR01
Tác giả: Vladimir Volegov
Kích thước: Theo yêu cầu
Beautiful Girl

Beautiful Girl

MSP: BG01
Tác giả: Vladimir Volegov
Kích thước: Theo yêu cầu
Listening Chopin

Listening Chopin

MSP: LC01
Tác giả: Vladimir Volegov
Kích thước: Theo yêu cầu
Ma cheri

Ma cheri

MSP: MC01
Tác giả: Vladimir Volegov
Kích thước: Theo yêu cầu
White peonies

White peonies

MSP: WP01
Tác giả: Vladimir Volegov
Kích thước: Theo yêu cầu
Meltemi

Meltemi

MSP: MT01
Tác giả: Vladimir Volegov
Kích thước: Theo yêu cầu