Hotline: 0988 699 268   Email:

Anh Hòa

Khách hàng anh Hòa
Lạng Sơn
Anh cảm ơn đã giao tranh đúng sinh nhật sếp anh. Anh ấy và mọi người rất ấn tượng với bức chân dung bên em làm ra.Khi nào có dịp cần tranh anh sẽ liên hệ lại với bên em. Bên anh hay phải tặng quà lắm.
Anh cảm ơn đã giao tranh đúng sinh nhật sếp anh. Anh ấy và mọi người rất ấn tượng với bức chân dung bên em làm ra.Khi nào có dịp cần tranh anh sẽ liên hệ lại với bên em. Bên anh hay phải tặng quà lắm.

Các tin khác