Hotline: 0988 699 268   Email:

Tranh Tĩnh Vật

Tranh tĩnh vật là một thể loại tranh sơn dầu tương đối mới so nền hội họa của nước ta. Trước thế kỷ 20 thì tranh tĩnh vật chưa thực sự có sự tồn tại độc lập hoặc một sự thể hiện riêng biệt của nó, chỉ trong những bức tranh dân gian thời đó thì tranh tự vẽ tĩnh vật được hiện lên phần nào chào, nhưng càng về sau tranh tĩnh vật càng được phát triển mạnh mẽ và được sử dụng nhiều trong các tác phẩm tranh của các họa sĩ ở Việt Nam.
Cầu Thê Húc

Cầu Thê Húc

Tác giả: Mr. Nguyen Minh
Kích thước: 40 x 50
Cánh Buồm Trắng

Cánh Buồm Trắng

Tác giả: Mr. Nguyen Minh
Kích thước: 40 x 50
Cửa Sổ

Cửa Sổ

Tác giả: Mr. Nguyen Minh
Kích thước: 40 x 50